Reforma Edukacji

Przekazujemy uczniom i rodzicom materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej: Broszura informacyjna „Dobra Szkoła” Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014