Spotkanie z Policją 🚔
Młodszy aspirant pani Monika Śliwińska z Wydziału Prewencji przeprowadziła profilaktyczną prelekcję z klasami czwartymi. Poruszone zostały ważne tematy związane z bezpieczeństwem w sieci i zjawiskami cyberprzemocy.

Dodaj komentarz