Ze Świętami Bożego Narodzenia związana jest tradycja śpiewania kolęd i pastorałek. Aby rozpowszechniać ten piękny zwyczaj, zorganizowany został konkurs wokalny „Hej kolęda, kolęda!”. Uczniowie klas pierwszych i drugich zaprezentowali przepiękne interpretacje znanych i mniej znanych polskich kolęd i pastorałek. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy. Do usłyszenia za rok 😊