Wycieczka

W grudniu klasy pierwsze i drugie Szkoły Podstawowej wybrały się na wycieczkę edukacyjną do kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu. Podczas podziemnej wędrówki uczniowie poznali śląskie piosenki , gwarę oraz tradycyjne śląskie stroje. Podziwiały park maszyn górniczych. Dzieci spotkały też prawdziwego Skarbnika, który opowiedział im legendę o ciężkiej pracy górnika. Największą radość sprawił uczniom przejazd pociągiem górniczym „Karlik”.