Genialny umysł

Celem projektu Genialny umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz programowania przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy gminy, umożliwiających rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w 3 blokach warsztatowych:

 1. Genialny umysł
 2. Genialny Naukowiec i Artysta
 3. Cyfrowy Geniusz

Zajęcia realizowane będą przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz programowania:

 • okularów rozszerzonej rzeczywistości – typu HoloLens
 • robotów LEGO WEDO 2.0
 • Ozobotów
 • robotów Lego Mindstorms
 • interaktywnej podłogi multimedialnej z pakietami do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i programowania.

Na potrzeby projektu zostanie opracowany program kształcenia i realizacji działań dydaktycznych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego – Urzędu Miasta Jaworzno dla 288 osób, umożliwiających rozwijanie u Uczestników kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa pozwalających na:

 • aktywizację społeczną
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
 • rozwój zainteresowań
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu (szczególnie osób niepełnosprawnych).

Uczestnicy projektu:

 • 288 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Jaworzno:
  • w każdym roku 96 dzieci – dwie grupy warsztatowe z każdego rocznika
 • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością

 

Link do rejestracji dla dzieci:

https://forms.office.com

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie www projektu pod adresem:

https://www.humanitas.edu.pl