Po raz kolejny kapituła konkursu przyznała wyróżnienia i nagrody dla najbardziej aktywnych wolontariuszy działających w różnych strefach społecznych.

Nagrodę specjalną Gminnej Rady Pożytku Publicznego otrzymała uczennica 3LO – wolontariuszka Julia Sroczyńska, która działa w bardzo trudnym obszarze. Jej wyjątkowe zaangażowanie zaowocowało otrzymaniem specjalnej nagrody.

Natomiast uczennica SP2 Natalia Plewa zdobyła tytuł WOLONTARIUSZA ROKU 2019 w obszarze Profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne. Wielkie gratulacje dlauczennic ZSO!

Aktywność wolontariackia to nie tylko działania pojedynczych osób, ale przede wszystkim współdziałanie wielu osób. Działający w ZSO Klub Młodego Wolontariusza został w tym roku również wyróżniony za swoją systematyczna i aktywna pracę.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i życzymy pozytywnego zapału do pracy!

A. Lelek

Dodaj komentarz