KALENDARIUM WYDARZEŃ

ZSO  Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum Nr 4 i Szkoła Mistrzostwa Sportowego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 – 3.09.2018

  • godz. 8.00 – klasy 3 gimnazjum w salach z wychowawcami
  • godz. 10.00 – klasy 1 – 8 SP na auli

2. ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 11.09.2018 o godz. 18.00

  • klasy 1,4 i 7 SP2 na auli z p. Dyrektor
  • pozostałe klasy w pracowniach z wychowawcami

3. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów – Dzień Edukacji Narodowej – 12.10.2018
4. ZEBRANIA i Dzień otwarty 23.10.2018o godz. 17.00
5. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 9.11.2018
6. Próbny egzamin Gimnazjalny dla klas 3 – grudzień
7. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 4.12.2018 od godz. 18.00
8. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 21.12.2018
9. Zimowa przerwa świąteczna 24.12 – 31.12.2018
10. Wystawianie ocen semestralnych do 4.01.2019
11. Konferencja klasyfikacyjna 9.01.2019 godz.14.30
12. Rozpoczęcie drugiego semestru – 14.01.2019
13. Wywiadówki dla rodziców 15.01.2019 o godz.17.00
14. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr 22.01.2019 godz. 14.30
15. Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019
16. ZEBRANIA i dzień otwarty – 12.03.2019 od godz. 18.00
17. Rekolekcje Wielkopostne – 8,9,10.04.2019
18. Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 – 23.04.2019
19. Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019
20. Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019
21. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 14.05.2019 od godz. 17.00 (Przekazania informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
22. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom wg. procedur zapisanych w statucie szkoły – do 12 czerwca 2019
23. Konferencje klasyfikacyjne 17 czerwca 2019 godz. 14.30
24. Zakończenie roku szkolnego

  • Klasy 3 gimnazjum i 8 SP – 19.06.2019 godz. 15.00
  • Klasy 1i 2 – 21.06.2018 godz.10.00
  • klasy 4,7 i 2G – 22.06.2018 godz. 11.00

25. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2017/2018 – 27 czerwca 2017 godz. 9.00