Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2017/2018 powitamy wraz z Wami w nowej Szkole Podstawowej nr 2 – nowej, ale z pięknymi tradycjami. Szkoła Podstawowa nr 2 została powołana do życia w 1985 roku i budzi wśród wielu mieszkańców naszego miasta pozytywne skojarzenia.

Teraz otwieramy nową kartę historii jako
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orł
a Białego w Jaworznie

ZAUFAJCIE NASZEMU DOŚWIADCZENIU W PRACY NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACJI.

Wiemy, ze chcecie Państwo dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze, dlatego społeczność szkolna serdecznie zaprasza 5 kwietnia 2017r. o godzinie 17:00 na Dzień Otwarty, podczas którego będzie się można zapoznać z naszą bogatą ofertą edukacyjną. Swoim uczniom szkoła zapewnia wszechstronny rozwój, czego dowodem mogą być dotychczasowe osiągnięcia. Zapraszamy.

Kontynuujemy tradycję klas integracyjnych

 Specyfika klas integracyjnych:

 • małe zespoły ( do 20 uczniów)
 • podział klasy na grupy niezależnie od ilości dzieci (języki obce i informatyka)
 • w każdym zespole do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • obecność dwóch nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych
 • specjalistyczne zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby edukacyjne
  i wychowawcze uczniów
 • współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Ratownik Górniczy”
 • pełna integracja zespołu klasowego
 • coroczny udział w Miejskich obchodach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
 • coroczny udział w organizowanym przez naszą szkołę Międzyszkolnym Integracyjnym Turnieju Bocci.

Jesteśmy jedyną szkołą w mieście z całkowicie zniesionymi barierami architektonicznymi.

A co po lekcjach?

 A po lekcjach dalej odkrywamy świat wraz z naukowo zakręconymi nauczycielami podczas prowadzonych przez nich kółek zainteresowań.

Proponujemy następujące  bezpłatne zajęcia:

 • Mały Przyrodnik
 • Ćwiczę i bawię się
 • Boccia
 • Młody Germanista
 • Mały Artysta
 • Co się chowa za okładką? – sztuka pięknego czytania
 • Zajęcia ekonomiczne  “Poznaj Pana Grosika”
 • Angielski na wesoło

  oraz dla chętnych dzieci zajęcia z klockami LEGO – bricks 4 kidz

A po trzeciej klasie ….

 Oferujemy:

 • klasy językowe ze zwiększoną liczbą godzin nauki języka angielskiego (klasy 4-6)
 • klasy sportowe o profilu koszykarskim
 • możliwość nauki drugiego języka (do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski) już od 4 klasy
 • nauczanie matematyki pod hasłem ,,Praktyczna Matematyka”
 • klasy z autorską modyfikacją nauczania fizyki

pozaobwodowe klasy :

 • dwujęzyczne z językiem angielskim (klasy 7-8)
 • klasy dwujęzyczne z językiem rosyjskim (klasy 7-8)
 • klasy mistrzostwa sportowego o profilu koszykarskim

Dlaczego my?

Oferujemy:

 • bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni specjalistycznych
 • dwie sale informatyczne
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię z centrum multimedialnym
 • świetlicę – w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców
 • stołówkę (śniadania, obiady)
 • salę RTV
 • gabinet terapii EEG – Biofeedback
 • sale gimnastyczne, siłownię, atria sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko
 • klasy integracyjne otoczone opieką wykwalifikowanej kadry: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopeda i neurologopeda, trenerzy EEG – Biofeedback, trenerzy metody Warnkego, dietetyk, doradca zawodowy i psycholog
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
 • monitoring całego obiektu
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem
  w pracy na wszystkich poziomach edukacji