Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2017/2018 powitamy wraz z Wami w nowej Szkole Podstawowej nr 2 – nowej, ale z pięknymi tradycjami. Szkoła Podstawowa nr 2 została powołana do życia w 1985 roku i budzi wśród wielu mieszkańców naszego miasta pozytywne skojarzenia.

Teraz otwieramy nową kartę historii jako
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orł
a Białego w Jaworznie

ZAUFAJCIE NASZEMU DOŚWIADCZENIU W PRACY NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACJI.

Wiemy, ze chcecie Państwo dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze, dlatego społeczność szkolna serdecznie zaprasza 26 kwietnia 2017r. o godzinie 17:00 na Dzień Otwarty, podczas którego będzie się można zapoznać z naszą bogatą ofertą edukacyjną. Swoim uczniom szkoła zapewnia wszechstronny rozwój, czego dowodem mogą być dotychczasowe osiągnięcia. Zapraszamy.

Dlaczego my?

Oferujemy:

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni specjalistycznych
 • Klasy integracyjne otoczone opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której wchodzą : oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopeda i neurologopeda, trenerzy EEG Biofeedback, trenerzy metody Warnkego, terapeuci pedagogiczni, dietetyk, doradca zawodowy i psycholog
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem w pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych
 • Dwie sale informatyczne
 • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię z centrum multimedialnym
 • Świetlicę, stołówkę (śniadania i obiady), salę RTV
 • Sale gimnastyczne, siłownię, atrium sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko
 • Bogatą ofertę zajęć kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
 • Monitoring całego obiektu

Od klasy czwartej

 • Klasy integracyjne prowadzone przez dwóch nauczycieli
 • Klasy językowe ze zwiększoną liczbą godzin nauki języka angielskiego przygotowujące do nauki w klasach dwujęzycznych
 • Klasy sportowe koszykówki
 • Możliwość nauki drugiego języka (do wyboru niemiecki, rosyjski
  i francuski)
 • Nauczanie matematyki pod hasłem „Praktyczna Matematyka”

Od klasy siódmej

 • Klasy integracyjne
 • Klasy dwujęzyczne z językiem angielskim – nabór pozaobwodowy
  na podstawie egzaminu kompetencji jezykowych
 • Klasy dwujęzyczne z językiem rosyjskim – nabór pozaobwodowy
  na podstawie egzaminu kompetencji jezykowych –  NOWOŚĆ!
 • Klasy mistrzostwa sportowego koszykówki –  nabór pozaobwodowy  na podstawie egzaminu sprawnościowego
 • Klasy z autorską modyfikacją nauczania fizyki

A w szczególności

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 • Język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo
 • Modyfikacja programu nauczania: Słownictwo
 • Modyfikacja programu nauczania: Kultura i historia państw anglojęzycznych
 • Nauka drugiego języka obcego do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, angielski
 • Przedmioty nauczane dwujęzycznie
 • Wyjazdy na warsztaty językowe
 • Cykliczne wyjazdy na obóz językowy EUROWEEK
 • Udział w różnorodnych konkursach i przeglądach

KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO KOSZYKÓWKI

 • Autorski program oparty na wytycznych wydziału szkolenia PZKosz
 • 16 godzin treningowych tygodniowo
 • udział w meczach ligowych, turniejach, zgrupowaniach i obozach sportowych

KLASY INTEGRACYJNE:

 • Małe zespoły klasowe ( do 20 uczniów)
 • W każdym zespole do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Obecność dwóch nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych
 • Specjalistyczne zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów
 • Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”
 • Pełna integracja całego zespołu klasowego
 • Coroczny udział w Miejskich Obchodach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

JEDYNA SZKOŁA W MIEŚCIE Z CAŁKOWICIE ZNIESIONYMI BARIERAMI ARCHITEKTONICZNYMI

O dotychczasowych osiągnięciach szkoły świadczą zdobyte  certyfikaty

„Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Miejsce odkrywania talentów” „Szkoła z klasą 2.0”, „Lepsza szkoła”, „Sieć Śląskich Szkół Promujących Zdrowie”, „Szkoła w Ruchu” i „Narodowy Program Rozwoju Sportu”, „Wygrać młodość…, czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska”, „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków” pod patronatem fundacji „Etoh”, „Trzymaj formę”.