Drodzy Rodzice!

Rok szkolny 2017/2018 powitamy wraz z Wami w nowej Szkole Podstawowej nr 2 – nowej, ale z pięknymi tradycjami. Szkoła Podstawowa nr 2 została powołana do życia w 1985 roku i budzi wśród wielu mieszkańców naszego miasta pozytywne skojarzenia.

Teraz otwieramy nową kartę historii jako
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orł
a Białego w Jaworznie

ZAUFAJCIE NASZEMU DOŚWIADCZENIU W PRACY NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACJI.

Wiemy, ze chcecie Państwo dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze, dlatego społeczność szkolna serdecznie zaprasza 26 kwietnia 2017r. o godzinie 17:00 na Dzień Otwarty, podczas którego będzie się można zapoznać z naszą bogatą ofertą edukacyjną. Swoim uczniom szkoła zapewnia wszechstronny rozwój, czego dowodem mogą być dotychczasowe osiągnięcia. Zapraszamy.

Dlaczego my?

Oferujemy:

  • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni specjalistycznych
  • Klasy integracyjne otoczone opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której wchodzą : oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopeda i neurologopeda, trenerzy EEG Biofeedback, trenerzy metody Warnkego, terapeuci pedagogiczni, dietetyk, doradca zawodowy i psycholog
  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem w pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych
  • Dwie sale informatyczne
  • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię z centrum multimedialnym
  • Świetlicę, stołówkę (śniadania i obiady), salę RTV
  • Sale gimnastyczne, siłownię, atrium sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko
  • Bogatą ofertę zajęć kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
  • Monitoring całego obiektu

Od klasy czwartej

  • Klasy integracyjne prowadzone przez dwóch nauczycieli
  • Klasy językowe ze zwiększoną liczbą godzin nauki języka angielskiego przygotowujące do nauki w klasach dwujęzycznych
  • Klasy sportowe koszykówki
  • Możliwość nauki drugiego języka (do wyboru niemiecki, rosyjski
    i francuski)
  • Nauczanie matematyki pod hasłem „Praktyczna Matematyka”

Od klasy siódmej

  • Klasy integracyjne
  • Klasy dwujęzyczne z językiem angielskim – nabór pozaobwodowy
    na podstawie egzaminu kompetencji jezykowych
  • Klasy dwujęzyczne z językiem rosyjskim – nabór pozaobwodowy
    na podstawie egzaminu kompetencji jezykowych –  NOWOŚĆ!
  • Klasy mistrzostwa sportowego koszykówki –  nabór pozaobwodowy  na podstawie egzaminu sprawnościowego
  • Klasy z autorską modyfikacją nauczania fizyki

A w szczególności

KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  • Język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo
  • Modyfikacja programu nauczania: Słownictwo
  • Modyfikacja programu nauczania: Kultura i historia państw anglojęzycznych
  • Nauka drugiego języka obcego do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, angielski
  • Przedmioty nauczane dwujęzycznie
  • Wyjazdy na warsztaty językowe
  • Cykliczne wyjazdy na obóz językowy EUROWEEK
  • Udział w różnorodnych konkursach i przeglądach

KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO KOSZYKÓWKI

  • Autorski program oparty na wytycznych wydziału szkolenia PZKosz
  • 16 godzin treningowych tygodniowo
  • udział w meczach ligowych, turniejach, zgrupowaniach i obozach sportowych

KLASY INTEGRACYJNE:

  • Małe zespoły klasowe ( do 20 uczniów)
  • W każdym zespole do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Obecność dwóch nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych
  • Specjalistyczne zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów
  • Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”
  • Pełna integracja całego zespołu klasowego
  • Coroczny udział w Miejskich Obchodach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

JEDYNA SZKOŁA W MIEŚCIE Z CAŁKOWICIE ZNIESIONYMI BARIERAMI ARCHITEKTONICZNYMI

O dotychczasowych osiągnięciach szkoły świadczą zdobyte  certyfikaty

„Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Miejsce odkrywania talentów” „Szkoła z klasą 2.0”, „Lepsza szkoła”, „Sieć Śląskich Szkół Promujących Zdrowie”, „Szkoła w Ruchu” i „Narodowy Program Rozwoju Sportu”, „Wygrać młodość…, czyli jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska”, „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków” pod patronatem fundacji „Etoh”, „Trzymaj formę”.