Zgłoszenia do Sp2 klasy 4 i 7 na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 4 lub 7 –

KLIKNIJ I POBIERZ WNIOSEK .doc

KLIKNIJ I POBIERZ WNIOSEK . pdf

Informacja dla rodziców uczniów klas 3 i 6 – Kliknij i ZOBACZ

 

EGZAMIN DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ OBEJMUJE:

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (60 MINUT)

TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO (60 MINUT)

I ODBĘDZIE SIĘ 23 MAJA 2018 GODZ. 12.00 W BUDYNKU SZKOŁY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY TEL.32/616-51-49

Ogólne zasady rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2018/2019 – POBIERZ

Oferta edukacyjna – Proponujemy:

Klasy IV

 • klasy sportowe koszykówki dziewcząt i chłopców
 • klasę eksperymentalną*  Nowość!!!
 • klasy ogólne ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego ( W ramach kół zainteresowań uczniowie uczą się drugiego języka: niemieckiego lub rosyjskiego.
 • klasy integracyjne ( Klasa integracyjna prowadzona przez dwóch nauczycieli)

Klasy VII

 • klasy dwujęzyczne – z wiodącym językiem angielskim
 • klasy Mistrzostwa Sportowego – koszykówki chłopców
 • klasę eksperymentalną* Nowość!!!
 • klasy ogólne
 • klasy integracyjne ( Klasa integracyjna prowadzona przez dwóch nauczycieli)
  *Eksperyment pedagogiczny „Doświadczam świata – odkrywam siebie” oczekuje na zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku braku akceptacji będzie w takiej samej formie realizowany jako innowacja pedagogiczna.

Dlaczego my?

Oferujemy:

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Pracownię Integracji Sensorycznej „SI”
 • Bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni specjalistycznych
 • Klasy integracyjne otoczone opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której wchodzą : oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopeda i neurologopeda, trenerzy EEG Biofeedback, trenerzy metody Warnkego, terapeuci pedagogiczni, dietetyk, doradca zawodowy i psycholog
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem w pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych
 • nowoczesną pracownię informatyczną
 • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię z centrum multimedialnym
 • Świetlicę, stołówkę (śniadania i obiady), salę RTV
 • Sale gimnastyczne, siłownię, atrium sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko
 • Bogatą ofertę zajęć kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
 • Monitoring całego obiektu