Drodzy Pierwszoklasiści 🙂

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaworznie informuje, że Rekrutacja do Klasy Pierwszej SP2 na Rok Szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 1 marca 2018 roku od godziny 8:00, a zakończy się 16 marca 2018 roku o godzinie 15:00 i będzie funkcjonować w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

W razie pytań lub kłopotów z rekrutacją służymy pomocą w wypełnianiu wniosków.

UWAGA!!! Wypełnione elektronicznie oraz wydrukowane i podpisane przez rodziców dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) należy złożyć w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

Zarządzenie Nr EK.0050.45.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2018/2019