Zarządzenie Harmonogramu rekrutacji – EK_0050_45_2018-1.pdf

Uchwała rekrutacja 2018/2019 – Uchwała.pdf

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

Zarządzenie Nr EK.0050.45.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2018/2019